CsillámVilág Body Art Kft. ( “CsillámVilág”of “wij “) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is. CsillámVilág zet zich in om de privacy van uw persoonlijke identiteitsgegevens te beschermen wanneer u deze site gebruikt. De reikwijdte van CsillámVilág’s verbintenis wordt beschreven in dit privacybeleid. Door het verstrekken van gegevens stemt u ermee in dat CsillámVilág dergelijke gegevens gebruikt zoals hier beschreven staat. Leest u alstublieft onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over onze online voorwaarden en het beleid in het algemeen.

Welke persoonlijke identiteitsgegevens worden verzameld?

CsillámVilág verzamelt persoonlijke identiteitsgegevens alleen indien uitdrukkelijk bepaald door de gebruikers. Dit omvat de registratie voor nieuwsbrieven, winkels en fora, deelname aan onze popquizzen, sollicitaties etc. De aangeleverde gegevens kunnen uw naam, postadres, telefoonnummer etc. bevatten.

Hoe mag CsillámVilág mijn persoonlijke identiteitsgegevens gebruiken?

CsillámVilág gebruikt uw persoonlijke identiteitsgegevens om aan uw wensen te kunnen voldoen en voor de doeleinden waarvoor u de gegevens verstrekt zou kunnen hebben. We kunnen eender welke van uw persoonlijke identiteitsgegevens in ons archief bewaren en deze gebruiken om u te contacteren voor marketingdoeleinden. CsillámVilág gebruikt persoonlijke identiteitsgegevens ook om standaard statistische analyses van het gedrag van gebruikers uit te voeren om interesse in specifieke gebieden en informatie op onze site te meten. CsillámVilág gebruikt persoonlijke identiteitsgegevens, verkregen via cookies en IP adressen, zoals hieronder beschreven.

Hoe worden cookies gebruikt?

CsillámVilág kan bepaalde technische informatie verzamelen, zoals uw IP adres, gegevens over internetgebruik, HTTP protocol elementen en de status van CsillámVilág op uw computer. CsillámVilág kan deze gebruiken om het anoniem gebruik en de hoeveelheid statistische informatie van onze gasten en leden te volgen en te analyseren. Dergelijke gegevens worden alleen extern gedeeld op anonieme en geaggregeerde basis. Deze derden gebruiken permanente cookies om ons te helpen de bezoekerservaring te verbeteren, de inhoud van onze site te managen en om het gedrag van bezoekers te volgen.

Worden IP-adressen gebruikt?

CsillámVilág kan ook IP-adressen opslaan, of de locatie van computers op het internet, om eventuele problemen met de server te diagnosticeren, om de site te beheren en om inhoud te bedienen op basis van uw IP-adres.

Registratie, nieuwsbrieven en waarschuwingen

Door uzelf aan te melden voor een van onze nieuwsbrieven of waarschuwingen, gaat u akkoord om bij gelegenheid andere correspondentie te ontvangen van CsillámVilág of zijn vertegenwoordigers. Dit soort informatie wordt niet extern gedeeld.

Wij vragen uw e-mailadres bij de inschrijving. We zullen e-mails naar dit adres sturen om uw registratie te bevestigen, indien u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of waarschuwingen, en als u ons om een andere reden verzoekt om contact met u op te nemen. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen over de status van uw account. Indien u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, waarschuwingen of enquêtes, kunt u bij gelegenheid andere correspondentie van CsillámVilág ontvangen. Uw e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden anders dan een vertegenwoordiger die is overeengekomen om namens ons e-mails te versturen.

De site kan ook een functie bevatten die het voor CsillámVilág mogelijk maakt om, via e-mail, links naar eigen inhoud te verzenden op verzoek van onze gebruikers. De e-mailadressen die u aanlevert in het kader van deze dienst worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde inhoud te verzenden. Ze zullen niet worden opgeslagen of opnieuw worden gebruikt voor enig doel.

Worden persoonlijke identiteitsgegevens verstrekt aan derden?

CsillámVilág zal uw persoonlijke identiteitsgegevens niet opzettelijk openbaar maken of overdragen (en zal redelijke maatregelen treffen om de ongeoorloofde of onbedoelde openbaarmaking ervan te voorkomen) aan derden (d.w.z. personen of entiteiten die niet verbonden zijn aan CsillámVilág) zonder uw toestemming, of het voor zulke derden nu marketingdoeleinden betreft of iets anders, behalve in de volgende situatie. CsillámVilág kan toegang verlenen tot uw persoonlijke identiteitsgegevens aan derde partij verkopers, die door CsillámVilág zijn ingeschakeld om aan de site gerelateerde diensten te verlenen; mits deze verkopers eerst zullen instemmen met de strikte vertrouwelijkheid van dergelijke informatie. CsillámVilág kan ook worden gedwongen om persoonlijke gebruikersgegevens of klantinformatie over te geven aan de gerechtelijke autoriteiten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, indien geconfronteerd met een rechterlijke dagvaarding of soortgelijk juridische bevel, of zoals vereist of toegestaan door de wetten, regels en voorschriften van de van toepassing zijnde jurisdictie. Ook in het geval van een schending van de gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden op deze site, inclusief maar niet beperkt tot een schending van eventuele beperkingen op het gebruik van materialen geleverd via deze site, mag CsillámVilág persoonlijke gebruikersinformatie overleveren aan de betrokken partijen en juridische autoriteiten.

Links naar sites van derden

CsillámVilág kan links, naar websites van derden of informatie, verstrekken als een dienst aan onze gebruikers. Indien u deze links gebruikt, zult u deze website te verlaten. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door CsillámVilág van de derde partij, de website van de derde partij of de daarin opgenomen informatie, en CsillámVilág is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik daarvan. Een dergelijk gebruik is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op die sites.

Enquêtes

Als u deelneemt aan een enquête worden al onze onderzoeksresultaten gerapporteerd als totalen of een andere geaggregeerde vorm en er wordt geen informatie over u als individuele respondent openbaar gemaakt.

Gebruiker forums

Dit privacybeleid is niet van toepassing op alle informatie die u zelf openbaar maakt en zichtbaar kan worden op deze site. U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u op internet informatie openbaar maakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. CsillámVilág is niet verantwoordelijk voor enige actie of beleid van derden die informatie verzamelen, die gebruikers zelf openbaar maken in dergelijke forums op de site.

Hoe krijg ik toegang tot informatie en kan ik deze wijzigen en/of verwijderen?

U heeft toegang tot alle persoonlijke identiteitsgegevens die u op de site heeft ingevuld en u kunt deze corrigeren, bijwerken en/of verwijderen. U kunt zich op de site ook afmelden voor nieuwsbrieven of inschrijvingen. Om dit te doen, volgt u dan ofwel de instructies op de pagina van de site waarop u dergelijke informatie heeft verstrekt, zich heeft ingeschreven of geregistreerd, ofwel neemt u contact met ons op via het aangegeven adres op deze afdruk pagina.

Kinderen

CsillámVilág begrijpt het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, met name in een online omgeving. De site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen van 13 jaar of jonger en CsillámVilág zal niet opzettelijk informatie verzamelen of bewaren van een ieder onder deze leeftijd.

Instemming; wijzigingen in het privacybeleid

Door het gebruiken van de site, gaat u akkoord met het verzamelen, het gebruik en de opslag van uw gegevens door ons op de, in dit privacybeleid en elders op de site, beschreven wijze. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd aanpassingen te doen aan dit privacybeleid. Wij zullen u voor dergelijke wijzigingen waarschuwen door dit privacybeleid te updaten.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2015.