1. DEZE VOORWAARDEN

  1. Wat deze voorwaarden dekken. Deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid (samen de “Voorwaarden”) zijn de Voorwaarden waarop u toegang kunt krijgen en gebruik kunt maken van onze websites en de Voorwaarden waarop wij u onze goederen of diensten aanbieden. Voor de duidelijkheid, onze goederen en diensten omvatten zonder beperking goederen die we kunnen leveren via onze online shop, onze categorieën, onze kalender en onze quizzen en prijsvragen.
  2. Waarom u ze zou moeten lezen. Leest u alstublieft deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze websites en diensten gebruikt of een bestelling bij ons plaatst. Deze Voorwaarden vertellen wie wij zijn, hoe wij u producten aanbieden, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Door de toegang tot of het gebruik van onze websites, gebruik van onze diensten, het bestellen van een van onze producten of elektronische interactie met ons, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u onze websites niet te gebruiken.
  3. Wijzigingen in deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In zo’n geval zal een dergelijke wijziging worden meegedeeld door aanpassing van de algemene voorwaarden op onze website. Zelfs als het niet lukt om u te waarschuwen op de website, zullen de nieuwe Voorwaarden nog steeds wettig en bindend zijn vanaf de genoemde datum.
  4. Vertalingen. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Engels. Ook al kunnen wij, voor uw gemak, verschillende vertalingen aanbieden, in het geval van tegenstrijdigheden zal de Engelse versie voorrang hebben boven de andere versies.
 2. INFORMATIE OVER ONS & HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

  1. Wie wij zijn. Wij zijn CsillámVilág Body Art Kft.., aangeduid als “ons”, “onze” en “wij” in deze Voorwaarden. Wij zijn een bedrijf dat in Hongarije geregistreerd is. Ons geregistreerde adres is CsillámVilág Body Art Kft., Ady Endre u. 29/a, 2370 Dabas, Hongarije.
  2. Onze websites. Onze websites waarop wij u diensten en producten aanbieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, csillamvilag.com, csillamvilag.hu, glitterify.me, snazaroo.hu, eulenspiegel.hu, diamond-fx.hu, arcfestesmintak.hu, csillam.hu, csillam-tetovalas.hu, festosablon.hu, hennalap.com en al hun subdomeinen, subsites, Facebook-pagina’s en elke andere online aanwezigheid (onze “websites”).
  3. Hoe neemt u contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met onze klantenservice op +36-1781-3422 of ons aan te schrijven op sales@glitterify.me of CsillámVilág Body Art Kft., Szív u. 18., 1063 Boedapest, Hongarije.
  4. Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, doen we dat via de telefoon of door u aan te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons heeft verstrekt.
 3. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES
  1. Intellectuele eigendomsrechten. Alle content en functionaliteit die door ons op onze websites wordt aangeboden, waaronder maar niet beperkt tot tekst, grafieken, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen en video’s, en de selectie en rangschikking daarvan, is ons exclusieve eigendom en wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle content en functionaliteit verkregen uit bronnen van derden, die wordt gebruikt op onze websites, wordt erkend als het eigendom van die derde partij licentiegever en/of eigenaar van het auteursrecht.
  2. Onze handelsmerken. De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo’s (samen onze “Handelsmerken”) getoond op onze websites, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken, toebehorend aan ons of onze licentiegevers. U gaat ermee akkoord dat u niet zult verwijzen naar, of enige informatie zult toeschrijven aan ons of onze licentiegevers in een openbaar medium (bijv. een persbericht, andere websites) voor reclame- of promotiedoeleinden, of met het oog op het informeren of het beïnvloeden van een derde partij, dat u geen Handelsmerk zult gebruiken of vermenigvuldigen, of een sponsoring door of een samenwerking met ons of onze licentiegevers zult impliceren, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de betreffende merkhouder.
  3. Wie mag onze websites gebruiken. U mag alleen gebruik maken van onze websites als u wettelijk een volwassene bent en in staat bent om juridische contracten aan te gaan, of een minderjarige van 14 jaar of ouder onder toezicht van een ouder of voogd.
  4. De toegang tot onze websites. We garanderen niet dat onze websites, of enige inhoud die hierop staat, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. De toegang tot onze websites is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen alle of een deel van onze websites opschorten, intrekken, opheffen of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor u als om wat voor reden dan ook onze websites op enig moment of voor een bepaalde tijd niet beschikbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze websites (of een deel van onze websites) te ontzeggen, op te schorten of te verwijderen om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.
  5. Gebruik van de inhoud op onze websites. Wij verlenen u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de duur behorende bij dit document om toegang te krijgen tot, het downloaden van, het weergeven van en één print te maken van de inhoud en functionaliteit weergegeven op onze websites ( “Site-inhoud”) op één enkele computer, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u de Site-inhoud op geen enkele manier zult wijzigen en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten weergegeven op de Site-inhoud zult behouden. U mag op geen enkele wijze de Site-inhoud reproduceren, wijzigen, distribueren, overdragen, posten of openbaar maken zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.
  6. Niet vertrouwen op informatie. De inhoud van onze websites zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld om te leiden tot advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt, of hier juist vanaf ziet, op basis van de inhoud van onze websites. Hoewel wij, binnen redelijke grenzen, ons best doen om de informatie op onze site te updaten, verklaren we niet en geven we geen garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of up-to-date is.
  7. Virussen. Wij kunnen niet garanderen dat onze websites veilig of vrij zullen zijn van fouten of virussen. U bent zelf verantwoordelijk voor het instellen van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken. U zult onze websites niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U zult niet proberen om onbevoegd toegang tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database aangesloten op onze site, te krijgen. U zult onze site niet aanvallen via een denial-of-service (DoS) of een distributed denial-of-service (DDoS) aanval. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te mogen gebruiken onmiddellijk vervallen.
 4. HET UPLOADEN/INVOEREN VAN INHOUD NAAR ONS & ONZE WEBSITES
  1. Regels waarmee u akkoord gaat als u inhoud uploadt en/of invoert. Door het plaatsen van inhoud op onze websites of het verzenden van inhoud aan ons (al dan niet als onderdeel van een wedstrijd), wat voor de duidelijkheid en zonder beperking inhoudt alle informatie, opmerkingen, foto’s of andere media, gaat u ermee akkoord dat:
   1. U in bezit bent van de auteursrechten op die inhoud en dat het verzenden van dergelijke inhoud aan ons geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
   2. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar hierbij verleent u ons een beperkte licentie om die inhoud te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, te verspreiden en beschikbaar te maken op onze websites voor derden over de hele wereld tot in de eeuwigheid. Voor de duidelijkheid, dit betekent dat wij het onbeperkte recht zullen hebben op het gebruik, het publiceren en het anderszins exploiteren van alle informatie die u plaatst of op een andere manier publiceert op onze websites in berichten, antwoorden op enquêtes, en op andere manieren, en u neemt hierbij afstand van eventuele claims tegen ons voor vermeende of daadwerkelijke schendingen van de rechten van privacy of publiciteit, morele rechten of de rechten van attributie in verband met ons gebruik en de publicatie van dergelijke inzendingen.
   3. Als er gezichten van mensen zichtbaar zijn op foto’s die u indient, dan heeft u de juiste toestemming verkregen van al deze mensen.
   4. U zult op onze websites geen materiaal plaatsen of anderszins publiceren, dat bedreigend, smadelijk, lasterlijk of obsceen is; een strafbaar feit vormt, of gedrag uitlokt dat een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of het anderszins schenden van de wet; inbreuk maakt op het intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van derden; een computervirus of ander schadelijk element bevat; reclame bevat; of uit valse of misleidende verklaringen bestaat of bevat.
   5. Wij zullen en kunnen niet alle inhoud beoordelen (inclusief en zonder beperking foto’s en andere media), die door de gebruikers geplaatst wordt op onze websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Echter, behouden wij ons het recht voor om plaatsing van elke inhoud te weigeren en het recht om inhoud te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden dan ook of zonder reden.
   6. Wij zullen volledige medewerking verlenen aan wetshandhavinginstanties of gerechtelijke autoriteiten op verzoek van deze instanties of overheden. Ook behouden we ons het recht voor om illegale of verdachte activiteiten te rapporteren aan wetshandhavinginstanties of gerechtelijke autoriteiten wanneer we dergelijke activiteiten zelf bemerken.
  2. Uw aansprakelijkheid. U garandeert dat als u dergelijke inhoud uploadt en/of instuurt aan ons of onze websites, dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de regels opgesteld in dit artikel 4.A en dat u voor ons aansprakelijk zult zijn en ons vrijwaart van enige schending van die garantie.
  3. Onze standpunten en waarden. De standpunten van andere gebruikers op onze site weerspiegelen onze standpunten of waarden niet.
  4. Onze aansprakelijkheid voor inhoud van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, voor enige derde partij, voor de inhoud, of juistheid van alle inhoud, geplaatst door u of elke andere gebruiker van onze websites.
 5. LINKEN NAAR ONZE WEBSITES
  1. U mag naar onze homepage linken. U mag naar de homepage van onze website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert. De website waarop u een link plaatst moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsregels, zoals uiteengezet in artikel 4 van deze voorwaarden.
  2. Wat u niet mag doen. U mag niet een link tot stand brengen, waardoor er sprake lijkt van enige vorm van samenwerking, goedkeuring of aanbeveling van onze kant, terwijl daar geen sprake van is. U mag geen link naar onze websites plaatsen op enige website die geen eigendom van u is. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
  3. Geen controle over de websites van derden. Op plekken waar onze websites links bevatten naar andere websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen van derden en wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de gepubliceerde informatie op de websites waar naar gelinkt wordt, die staat in geplaatste berichten van gebruikers op onze websites of die verstrekt is door derden.
 6. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
  1. Vrijwaring en beperking van onze aansprakelijkheid. De inhoud en functionaliteit van onze websites wordt geleverd met dien verstande dat we niet betrokken zijn bij het verlenen van professionele adviezen en diensten aan u. Alle inhoud en functionaliteit op deze websites wordt verstrekt zoals weergegeven, zonder enkele vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Wij en onze externe inhoudsaanbieders geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het eigendom, de nauwkeurigheid of de deugdelijkheid van de inhoud van onze website
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade. Noch wij, noch onze externe inhoudsaanbieders zijn aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar is en we al dan niet geadviseerd zijn over de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met:
   • onze goederen en/of diensten, inclusief het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, onze websites;
   • gebruik van of vertrouwen op enig materiaal weergegeven op onze websites;
   • gederfde winst, verkoop, zaken of inkomsten;
   • zakelijke onderbreking;
   • verlies van verwachte besparingen;
   • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
   • enig indirect of voortvloeiend verlies of schade.
  3. Geen beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid. Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de wet.
  4. Aansprakelijkheid voor technologische schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service (DDoS) aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, computerprogramma’s, gegevens of ander gepatenteerd materiaal kan infecteren, ten gevolge van uw gebruik van onze site of het downloaden van inhoud die hierop, of op enige website die hiernaar gelinkt is, staat.
  5. Beperking van de aansprakelijkheid wanneer u bij onze winkel bestelt. In elk geval, zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan een terugbetaling van het volledige door u betaalde bedrag toen u bestelde bij onze winkel.
 7. WINKEL: ONZE PRODUCTEN
  1. Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen. De beelden van de producten op onze websites zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren door een apparaat de werkelijke kleuren van de producten nauwkeurig weerspiegelt. Uw product kan iets afwijken van die beelden.
  2. Verpakking van producten kan variëren. De verpakking van het product kan afwijken van die weergegeven op de afbeeldingen op onze websites.
  3. Kleine wijzigingen aan de producten. We kunnen het product wijzigen:
   1. om te voldoen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; en
   2. om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren.
 8. WINKEL: BESTELLEN
  1. Wanneer zullen wij uw bestelling aannemen. Wij zullen uw bestelling aannemen wanneer wij u e-mailen om de bestelling te bevestigen, op welk moment er een overeenkomst tot stand komt tussen u en ons. Naar eigen inzicht, behouden wij ons het recht voor om ook bestellingen aan te nemen via andere media, waaronder maar niet beperkt tot e-mail, telefoon, persoonlijk, etc.
  2. Als wij uw bestelling niet kunnen aannemen. Als wij niet in staat zijn om uw bestelling aan te nemen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij u niets in rekening brengen voor het product. Dit kan gebeuren omdat het product niet op voorraad is, ten gevolge van onverwachte beperkingen op onze middelen waar we redelijkerwijs niet omheen konden plannen, omdat we een fout in de prijs of omschrijving van het product hebben ontdekt of omdat we niet in staat zijn om een leveringsdeadline te halen, die u heeft opgegeven.
  3. Uw ordernummer. We zullen een ordernummer aan uw bestelling toewijzen en deze aan u doorgeven wanneer we uw bestelling aannemen. Het zou ons helpen als u ons het ordernummer bij de hand houdt wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.
  4. Het wijzigen van uw bestelling. U kunt uw bestelling op elk moment wijzigen na het plaatsen van de bestelling en voordat de bestelling is verzonden, door te mailen naar sales@glitterify.me.
  5. Betaling. Wij gebruiken alleen banken, de post en internationaal gereputeerde betalingsmethodes voor betalingstransacties om de veiligheid en zekerheid te kunnen garanderen.
  6. Wachtwoorden. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle bestellingen en transacties, die uitgevoerd worden met behulp van een wachtwoord. U wordt geadviseerd om uw wachtwoord op een veilige en geheime plaats te bewaren en uit de buurt van nieuwsgierige ogen te houden. U wordt ook geadviseerd om uw wachtwoord niet op te schrijven, omdat dit onbevoegden toegang zou kunnen geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor transacties die door onbevoegden, in uw naam, gedaan zijn, eventuele opgebouwde of fictieve financiële en niet-financiële verliezen, of het verlies van vertrouwelijke informatie ten gevolge van dergelijke activiteit.
  7. Verzendkosten. De weergegeven prijzen op de productpagina’s van de webshop zijn exclusief verzendkosten. Echter, de totale verzendkosten voor de bestelling worden berekend en weergegeven tijdens het afrekenen en vóór de betaling voor de bestelling daadwerkelijk gedaan wordt.
 9. WINKEL: ANNULERING & RETOURNEREN
  1. Annuleren van uw bestelling. U kunt uw contract met ons beëindigen als:
   1. U heeft een product gekocht dat defect is of verkeerd omschreven. In dit geval zullen wij u terugbetalen of wordt het product gerepareerd of vervangen of een dienst opnieuw uitgevoerd.
   2. U binnen 180 dagen van gedachten verandert over het product. U heeft het wettelijk recht om uw bestelling binnen 14 dagen te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. Wij gaan een stapje verder dan de wet en staan u toe om dit binnen 180 dagen te doen. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven. Bedankt!
   3. Wij iets verkeerds gedaan hebben of u hebben verteld dat we iets verkeerds gaan doen. Als u het contract beëindigt met een reden die bij (i) tot (iv) hieronder beschreven staat, is het contract direct beëindigd en betalen wij u een volledige vergoeding voor alle producten die niet zijn geleverd en kunt u ook recht hebben op compensatie. De redenen zijn:
    1. wij hebben u verteld over een fout in de prijs of omschrijving van het product dat u heeft besteld en u wilt niet verder gaan;
    2. Er bestaat een kans dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen buiten onze controle;
    3. we hebben de levering van de producten om technische redenen stop gezet of u op de hoogte gebracht dat we de levering vanwege technische redenen gaan stopzetten; of
    4. u heeft het wettelijk recht om het contract te beëindigen ten gevolge van iets dat wij verkeerd hebben gedaan.
  2. Hoe lang u bedenktijd heeft. Hoe lang u heeft is afhankelijk van wat u heeft besteld en hoe het wordt bezorgd.
   1. Heeft u diensten gekocht? Als dat zo is, heeft u 14 dagen vanaf de dag waarop we u een e-mail sturen om te bevestigen dat wij uw bestelling aannemen. Echter, zodra we de diensten hebben voltooid, kunt u niet meer van gedachten veranderen, ook al loopt de periode nog. Als u annuleert nadat wij de diensten zijn begonnen, moet u ons betalen voor de geleverde diensten tot het moment dat u ons vertelt dat u van gedachten bent veranderd. U kan uw opgave om aan een cursus deel te nemen tot 5 werkdagen voor de start van de cursus opzeggen. Indien u minder dan 5 dagen voor de start van de cursus afzegt, of helemaal niet komt opdagen, dan hebben wij het recht om de prijs van de cursus te houden (indien u vooruit betaald heeft) of in rekening te brengen (indien u nog niet betaald heeft).
   2. Heeft u goederen gekocht? Als dat zo is heeft u 180 dagen na de dag dat u (of iemand die u machtigt) de goederen ontvangen heeft, tenzij:
    1. Uw goederen zijn verdeeld over meerdere leveringen over verschillende dagen. In dit geval heeft u tot 180 dagen na de dag dat u (of iemand die u machtigt) de laatste levering ontvangt om van gedachten te veranderen over de goederen.
    2. Uw goederen worden regelmatig geleverd gedurende een bepaalde periode. In dit geval heeft u tot 180 dagen na de dag dat u (of iemand die u machtigt) de eerste levering van de goederen ontvangt.
  3. Wanneer u niet het recht heeft om van gedachten te veranderen. U heeft geen recht om van gedachten te veranderen voor:
   1. diensten, zodra deze zijn afgerond, zelfs als de opzegtermijn nog loopt;
   2. producten, die afgesloten zijn vanwege de bescherming van de gezondheid of hygiëne, zodra deze na ontvangst zijn ontzegeld;
   3. alle producten die onomkeerbaar vermengd worden met andere voorwerpen na hun bezorging.
  4. Hoe laat u ons weten dat u wilt annuleren en het contract laten beëindigen. Om het contract met ons te beëindigen, stuurt u een mail naar sales@glitterify.me. Geef uw naam, adres en details van de bestelling door en, indien mogelijk, uw telefoonnummer en e-mailadres.
  5. Hoe zullen wij u terugbetalen. Wanneer u recht heeft op een terugbetaling, zullen wij het volledige door u betaalde bedrag, via de methode die u gebruikt heeft voor de betaling, binnen 14 werkdagen na de annulering, terugbetalen. We kunnen echter bedragen op de prijs inhouden, zoals hieronder beschreven.
  6. Retourneren van producten na het beëindigen van het contract. Als u het contract beëindigt, om wat voor reden dan ook, nadat er producten naar u verzonden zijn of u ze al heeft ontvangen, moet u ze terugsturen naar ons. U moet ze met de post naar ons terugzenden. Het retouradres is CsillámVilág Body Art Kft., Szív u. 18., 1063 Boedapest, Hongarije, Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, dan moet u de goederen terugsturen binnen 14 dagen nadat u ons verteld heeft dat u het contract wilt beëindigen.
  7. Wanneer wij de retourkosten zullen betalen.
   1. Wij zullen de retourkosten betalen:
    1. indien de producten defect of verkeerd omschreven zijn;
    2. indien u het contract beëindigt, omdat wij u op de hoogte hebben gebracht van een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijsstelling of omschrijving, een vertraging in de levering ten gevolge van gebeurtenissen buiten onze controle om of omdat u het wettelijk recht op om dit te doen ten gevolge van iets wat wij verkeerd hebben gedaan; of
   2. In alle andere gevallen (inclusief die waar u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de retourkosten zelf betalen.
  8. Inhoudingen op terugbetalingen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen:
   1. Kunnen wij uw terugbetaling (exclusief verzendkosten) reduceren vanwege de vermindering van de waarde van de goederen, als dit door uw hanteren is veroorzaakt op een manier die niet in een winkel zou zijn toegestaan. Als wij u de betaalde prijs terugbetalen voordat wij in staat zijn om de goederen te inspecteren en wij later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare wijze heeft behandeld, moet u ons een passend bedrag betalen.
   2. Het maximumbedrag van de terugbetaling van de leveringskosten zijn de leveringskosten van de minst dure leveringsmethode die wij aanbieden. Bijvoorbeeld, als wij voor een bepaald bedrag aanbieden om een product binnen 3-5 dagen te leveren, maar u kiest ervoor om het product binnen 24 uur geleverd te krijgen tegen een hogere prijs, dan zullen wij alleen terugbetalen wat u voor de goedkopere leveringsoptie betaald zou hebben.
   3. Wanneer het product een dienst is, kunnen we op de terugbetaling een bedrag in mindering brengen voor de levering van de dienst gedurende de periode dat deze geleverd werd, eindigend op het moment dat u aan ons doorgaf dat u van gedachten was veranderd. Het bedrag zal in verhouding staan tot wat er is geleverd, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.
  9. Wanneer u een terugbetaling krijgt. Wij zullen elke terugbetaling waar u recht op heeft zo snel mogelijk voldoen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, dan:
   1. Wanneer de producten goederen zijn, zal uw terugbetaling voldaan worden binnen 14 dagen na de dag waarop wij het product van u terug ontvangen.
   2. In alle andere gevallen, wordt uw terugbetaling voldaan binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van gedachten bent veranderd.
 10. WINKEL: PRODUCTEN & LEVERING
  1. Beschadiging tijdens het transport. Als het product is beschadigd tijdens het transport, moet u de levering weigeren en verzoeken dat het teruggestuurd wordt naar ons. In dit geval moet u ons ook een brief met schaderapport sturen, die door een werknemer van het transportbedrijf ondertekend is, om een terugbetaling of vervanging te ontvangen.
  2. Uw verplichting om de goederen te inspecteren. Het is uw verantwoordelijkheid om de staat van de producten direct te controleren bij aflevering. Indien een bestelling beschadigd of met kwaliteitsproblemen wordt geleverd, moet u ons dit binnen 24 uur na levering/ontvangst laten weten via de Retourfunctie in de online winkel. Daarna, moet u deze beschadigde goederen binnen 5 werkdagen terugzenden naar de verkoper, naar “CsillámVilág Body Art Kft., Szív u. 18., 1063 Boedapest, Hongarije”. Wij zijn niet verplicht om de zaak te onderzoeken als we buiten het tijdsbestek van 24 uur geïnformeerd worden. Als ons onderzoek concludeert dat de claim juist is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van het door u betaalde bedrag. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van zaken of ander opgebouwd of fictief, financieel of niet-financieel verlies. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de klant met betrekking tot de levering, retouren of terugbetalingen van bestellingen.
  3. Tijd tot verzending. De meeste artikelen die op voorraad zijn worden doorgaans binnen 48 uur, na ontvangst van volledige betaling, verzonden. Echter, in zeldzame gevallen, kan de verzending van deze artikelen duren tot 21 werkdagen na ontvangst van betaling. De verzending van artikelen die niet op voorraad zijn kan aanzienlijk langer duren.
  4. Levertijden. De levertijd is een combinatie van de verwerkingstijd (tot verzending) en transporttijd, die afhankelijk is van de transporteur. Als de producten eenmalige diensten zijn, zullen we beginnen met de diensten vanaf de, tijdens het bestelproces, met u afgesproken datum. De geschatte einddatum voor de diensten is ook zoals u is medegedeeld tijdens het bestelproces. Indien er een leverdatum of leverperiode op een productpagina, bestellingsmail of andere communicatiemiddelen, door ons wordt aangegeven, dan is dit een indicatie voor de “verwachte” datum en aangegeven voor het gemak van de klant. Het is geen beloofde leverdatum en op geen enkele manier bindend.
  5. Hoe wij bestellingen verwerken en verzenden. Bestellingen worden verwerkt en verzonden op weekdagen; bestellingen geplaatst in het weekend, op feestdagen of vakantiedagen van het bedrijf, worden verwerkt op of na de volgende werkdag.
  6. Als uw product niet op voorraad is. Indien een bestelling in zijn geheel of deels niet op voorraad is, zullen wij u op de hoogte brengen via een e-mail, met daarin de vermelding van de verwachte verzenddatum. Wij behouden ons het recht voor om delen van de bestelling te verzenden zodra ze beschikbaar zijn en zijn niet verplicht om de gehele bestelling in één pakket te verzenden.
  7. Indien u snelle levering verzoekt. Als u ons verzoekt om de bestelling snel te verzenden om aan een vereiste leveringsdatum te voldoen, zullen wij bij een dergelijk verzoek ons uiterste best doen, maar zonder enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele vertragingen.
  8. Verzendkosten. Wij kunnen u verzendkosten in rekening brengen voor het gebruik van een of meerdere vormen van levering. Verzendkosten zijn afhankelijk van het type levering (standaard, versneld, etc.), het gewicht en waarde van de bestelling en de locatie van de levering. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden en de tarievenlijst(en) van de transporteur(s). De meest recente, van toepassing zijnde verzendkosten zijn altijd beschikbaar op onze website. De prijs voor verzending wordt in de online winkel altijd getoond tijdens het afrekenen, voordat u betaalt voor de bestelling.
  9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze invloed. Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u dit te laten weten en zullen wij stappen ondernemen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Op voorwaarde dat wij dit doen, zullen we niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico is op een aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor u heeft betaald, maar die u nog niet heeft ontvangen. Ook kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding voor vertragingen veroorzaakt door uzelf, het vervoersbedrijf of andere vormen van overmacht.
 11. WINKEL: BETALINGEN
  1. Hoe u moet betalen. Wij kunnen één of meerdere betaalmethoden accepteren. Een lijst van deze betaalmethoden is beschikbaar op onze website. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving beschikbare betaalmethoden toe te voegen of te verwijderen.
  2. Extra kosten. Wij kunnen u een vergoeding rekenen voor het gebruik van één of alle betaalmethoden.
  3. Wanneer u moet betalen. U moet voor alle bestellingen, inclusief verzendkosten en betaalmethode-vergoeding, op voorhand betalen (behalve in het geval van rembours bestellingen). Wij zullen bestellingen alleen verwerken na ontvangst van de volledige betaling.
  4. Wij kunnen rente in rekening brengen als u te laat betaalt. Indien u geen betaling aan ons overmaakt voor de vervaldatum kunnen we u de wettelijke rente aanrekenen over het achterstallige bedrag. Deze rente zal dagelijks oplopen vanaf de vervaldatum tot de datum waarop het achterstallige bedrag daadwerkelijk betaald wordt, zowel voor als na een eventuele uitspraak. U moet ons de rente betalen samen met het eventuele achterstallige bedrag.
  5. Facturen. Wij zullen een kopie van de factuur in de zending bijvoegen. Het online betalingsproces zal het te betalen bedrag specificeren en moet, voor alle praktische doeleinden, als een factuur worden beschouwd. U kunt, indien nodig, een print van de online winkelkassa gebruiken.
  6. Ons recht om het contract te beëindigen indien u niet betaalt. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren, zonder beroep, als de volledige betaling niet, binnen 14 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, door ons is ontvangen.
 12. Categorieën
  1. Door de toegang tot, het gebruik van, het registreren voor, het intekenen voor of het posten in elke categorie op onze websites ( “categorieën”), inclusief maar niet beperkt tot, de categorieën om bodypainters of modellen te zoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
   1. Verantwoordelijkheid voor minderjarigen. U moet de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen, wanneer u een minderjarige in onze categorieën plaatst en u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1. Indien u een minderjarige inschrijft moet u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige zijn.
    2. Personen die jonger zijn dan 13 jaar oud, mogen geen geregistreerd profiel in onze categorieën hebben.
    3. Wanneer u een minderjarige registreert wordt elke schending van deze voorwaarden door de minderjarige beschouwd als een schending begaan door u.
    4. Het is u, of een minderjarige die u geregistreerd heeft, niet toegestaan om pornografische of ongepaste afbeeldingen te uploaden. Van tijd tot tijd kunnen wij u op de hoogte brengen van een ander beleid of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de profielen van minderjarigen. U dient daaraan te voldoen.
   2. Een waarheidsgetrouwe beeld. Personen die zichzelf, of hun minderjarigen, inschrijven in deze categorieën, streven ernaar om te goeder trouw een zo waarheidsgetrouw en accuraat beeld van zichzelf (of hun minderjarigen) weer te geven.
   3. Verwijdering uit de categorieën. Personen die zichzelf of hun minderjarigen in deze categorieën inschrijven, kunnen zonder of om wat voor reden dan ook, weer worden verwijderd.
   4. Uw informatie. Indien u zichzelf of uw minderjarige in een categorie inschrijft, bedenkt u zich dan dat het onmogelijk kan zijn om alle informatie die op het internet geplaatst is, met inbegrip van alle informatie die in de categorie staat, volledig te verwijderen. Omgekeerd, behouden wij ons het recht voor om alle informatie die u aangeleverd heeft via elk soort media en met elk doel, te publiceren, niet te publiceren of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van opgelopen of waargenomen verlies, pech, pijn of lijden, financieel of niet-financieel, ten gevolge van de initiële of continue publieke weergave of niet-weergave van de door u aangeleverde informatie.
   5. Veiligheid wanneer u gecontacteerd wordt. Indien u benaderd wordt door een potentiële klant (persoon of bedrijf), die u gevonden heeft, of beweert u gevonden te hebben, via onze categorie, vormt u dan alstublieft zorgvuldig een oordeel wanneer het aankomt op verdere interactie met een dergelijk persoon of bedrijf. Soortgelijk, indien u zelf een professional vindt via onze categorieën, oordeelt u dan alstublieft ook zorgvuldig wanneer het aankomt op verdere interacties met deze persoon of dit bedrijf. U zou altijd naar referenties moeten vragen en hun identiteit moeten controleren. Als u zich niet prettig voelt bij het maken van contact, doe het dan ook alstublieft niet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van opgelopen of waargenomen verlies, pech, pijn of lijden, financieel of niet-financieel, ten gevolge van uw interacties met een dergelijk persoon of bedrijf, hun handelen, nalaten of hun onjuiste weergave van zaken.
   6. Ten strengste verboden gebruik. U mag op geen enkele manier gebruik maken van onze categorie diensten indien u ooit bent veroordeeld voor een geweld of seksueel gerelateerd strafbaar feit of als u al eerder bent uitgesloten van het gebruik van onze diensten, of in verband worden gebracht met iemand die is uitgesloten van het gebruik van onze diensten. U mag onze categorieën op geen enkele manier gebruiken met als doel het berokkenen, of een poging tot het berokkenen, van schade aan volwassenen of minderjarigen.
 13. KALENDER
  1. Informatie weergegeven op de kalender en disclaimer. De informatie weergegeven op de kalender is alleen informatief bedoeld en wordt verstrekt zoals weergegeven, met dien verstande dat wij niet betrokken zijn bij het verlenen van professionele adviezen en diensten aan u. Wij en onze externe inhoudsaanbieders geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het eigendom, de nauwkeurigheid, nieuwheid, deugdelijkheid of het belang. Wij zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ondervinden, voortvloeiend uit het gedrag, de informatie, de onjuiste informatie, het functioneren, het slecht functioneren of disfunctioneren van de kalender.
 14. QUIZZEN, SPELLETJES & WEDSTRIJDEN
  1. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden gepubliceerd op enige wedstrijdpagina op onze websites, krijgen de voorwaarden op de wedstrijdpagina voorrang.
   Quizzen, spelletjes en wedstrijden worden aangeboden zoals staat aangegeven en het besluit van de jury is definitief. Er is geen beroepsprocedure of heroverweging van de resultaten.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van opgelopen of waargenomen verlies, pech, pijn of lijden, financieel of niet-financieel, direct of indirect veroorzaakt door de prijzen uitgereikt voor deze wedstrijden.
  3. Hoewel de wedstrijden beschikbaar zijn voor iedereen, kan de toegang ervan niet worden geclaimd als een recht. Wij behouden ons het recht voor om uw deelname aan de wedstrijden te weigeren, of één of alle inzendingen af te wijzen, zonder of om wat voor reden dan ook.
 15. ALGEMEEN
  1. Wij kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten, onder deze voorwaarden, overdragen aan een ander bedrijf of organisatie.
  2. U heeft onze toestemming nodig om uw rechten over te dragen aan iemand anders. U kunt uw rechten of plichten uit deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen, indien wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.
  3. Niemand anders heeft enig recht op grond van dit contract (met uitzondering van iemand waaraan u uw rechten overdraagt). Dit is een contract tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de voorwaarden af te dwingen.
  4. Als een rechter oordeelt dat een deel van dit contract illegaal is, zal de rest van kracht blijven. Alle artikelen van deze voorwaarden opereren afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een ervan onwettig is, blijven de overige artikelen volledig van kracht.
  5. Zelfs als wij de handhaving van dit contract uitstellen, kunnen wij het later alsnog handhaven. Als wij niet direct eisen dat u iets doet wat u zou moeten doen in het kader van deze Voorwaarden, of als we het nemen van maatregelen tegen u ten aanzien van uw breken van dit contract uitstellen, wil dat niet zeggen dat u deze dingen niet hoeft te doen en het zal niet voorkomen dat wij op een later moment alsnog maatregelen tegen u nemen. Bijvoorbeeld, als u een betaling mist en wij zitten hier niet achteraan, maar we blijven wel de producten leveren, kunnen wij nog steeds van u vragen om de betaling op een later tijdstip te voldoen.
  6. Deze Voorwaarden en het onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door de Hongaarse wetgeving en de rechtbanken van Hongarije zullen de niet-exclusieve bevoegdheid hebben. Echter, in het geval van een geschil, zullen de partijen in eerste instantie pogen om deze geschillen onderling op te lossen.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 11 oktober 2015.